Čo treba najskôr urobiť a ako postupovať pri strate blízkeho človeka? Čo robiť ak nastalo úmrtie:

Doma

Ak nastalo úmrtie doma, najskôr treba volať záchrannú zdravotnú službu číslo 112 alebo 155 a oznámiť čo sa stalo. Zdravotná služba pošle na adresu zosnulého obhliadajúceho coronera, ktorý skonštatuje smrť a vystaví List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí. Následne môže pozostalá rodina kontaktovať našu pohrebnú službu na stálom telefónnom čísle 0915 679 292.

Následne pracovníci pohrebnej služby Anna vykonajú prevoz zosnulého z domu do nášho chladiaceho boxu. Ďalší postup sa dohodne na našej pobočke, kde sa vybavia všetky náležitosti spojené s pohrebom a pochovaním.

Doma ak človek umrel náhle alebo za nejasných okolností a je nariadená pitva

Obhliadajúci lekár vám dá číslo kde treba volať ohľadom prevozu. Je to zazmluvnená firma ktorá robí prevoz pre RÚVZ a následne môžete kontaktovať aj pohrebníctvo Anna na čísle 0915 679 292 a dohodnúť si stretnutie u nás na pobočke v Čadci, kde vám pomôžeme vybaviť všetky náležitosti spojené po prevoze na pitvu ako sú papiere Listy o prehliadke zomrelého a všetky ostatné náležitosti, ktoré treba pri úmrtí riešiť -  výber truhly, ikebany, kvetinovej výzdoby, prevoz zosnulého, výkop hrobovej jamy, odnos a spúšťanie do jamy, prípadne kremácia atď…

V nemocnici

Pri úmrtí v ktorejkoľvek nemocnici stačí navštíviť našu pobočku prípadne nás kontaktovať na telefónnom čísle 0915 679 292 a dohodnúť sa na konkrétnom stretnutí a všetky náležitosti, ktoré je potrebné vyriešiť vybavíme za vás.

V domove dôchodcov

Naši pracovníci robia prevoz zosnulých 24 hodín denne, takže pri úmrtí v zariadení teba len nahlásiť naše telefónne číslo a sme vám k dispozícii, vždy keď by nastala takáto situácia. Zosnulého prevážame hneď po prehliadke lekárom do nášho chladiaceho zariadenia a pozostalá rodina môže k nám prísť vybaviť všetky ostatné náležitosti.

Na ulici

Ak došlo k úmrtiu na ulici, najskôr treba kontaktovať rýchlu zdravotnú službu 112, ktorá rozhodne, či musí ísť daný človek na pitvu alebo ho len prevezme pohrebná služba.

Samozavinením alebo nehodou

V tomto prípade je nutné najskôr kontaktovať políciu na čísle 158 a následne polícia navrhne postup. Zosnulý bude prevezený na pitvu. Vy môžete hneď kontaktovať pohrebníctvo Anna 0915 679 292 a následne prísť na pobočku, kde vám pomožeme všetky náležitosti za vás vybaviť.