Výkop a príprava hrobovej jamy, odnos a spustenie truhly do hrobu

Naša firma Pohrebníctvo Anna poskytuje kompletné pohrebné služby, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj výkop hrobovej jamy, jej výzdoba a taktiež úkony spojené s pochovaním do hrobu tj. samotné nosenie a spúšťanie zosnulého pri poslednej rozlúčke. Počas rokov sme nazbierali bohaté skúsenosti, ktoré zakaždým využívame.

Výkopové práce realizujeme vo viacerých mestách a obciach ako napríklad: Čadca, Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Oščadnica, Zákopčie, Staškov, Olešná, Makov, Kelčov, Korňa.