Zorganizovanie smútočného obradu, vybavenie úmrtnej matriky a všetkých náležitostí súvisiacich s pohrebom

Pri pohrebe poskytujeme kompletné vybavenie pohrebných náležitostí:

 • vybavenie administratívy a úmrtnej matriky
 • prevoz zosnulého z miesta úmrtia na miesto posledného odpočinku
 • smútočného oznámenie na počkanie
 • široký výber truhiel, živých a umelých vencov, kytíc, sviečok a smútočného sortimentu
 • pochovanie do zeme alebo spopolnenie a uloženie urnovej schránky
 • výkopové práce
 • odnos a uloženie do hrobu
 • výzdoba hrobovej jamy
 • zabezpečenie reprodukovanej hudby
 • kvetinová výzdoba v domoch smútku na želanie
 • zabezpečenie karu